آخرين اخبار

29 دی 1400
کتابخانه دیجیتال در بین وبسایتهای برتر دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت.

 

28 دی 1400
آغاز ثبت‌نام بن اعتباری خرید کتاب از نمایشگاه مجازی ۱۴۰۰

 

18 دی 1400
کارگاه "شاخص‌های آلتمتریکس و دگرسنجه‌ها"

 

17 آذر 1400
وبینار جستجو در پایگاه های استنادی Scopus, (ISI) web of science

 

8 آذر 1400
وبینار "آشنایی با انواع جستجو و شیوه طراحی استراتژی جستجو و آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Proqest"

 

24 آبان 1400
پنجمین همایش کتابداران و اطلاع‌رسانان سلامت

 

23 آبان 1400
کارگاه "استراتژی جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی"

 

4 مهر 1400
وبینار آشنایی با اصول اخلاقی در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

 

9 امرداد 1400
سخنرانی با موضوع" شاخص‌های جدید Scopus"

 

15 تير 1400
سخنرانی با عنوان "ترجمان دانش از طراحی تا کارآفرینی و تولید ثروت"

 

9 خرداد 1400
برقراری دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Up to Date

 

5 خرداد 1400
دومین پیش‌نشست علم‌سنجی

 

1 خرداد 1400
برقراری دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Web of Science

 

27 ارديبهشت 1400
مهارت‌های نرم‌ (Soft Skills)مزیت رقابتی انسان‌های پیشرو در حوزه تحقیقات و فناوری"

 

25 ارديبهشت 1400
کارگاه "معرفی مجلات حوزه آموزش پزشکی"

 

21 ارديبهشت 1400
وبینار "تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مبتنی بر تحقیقات سلامت با رویکرد انتشار پیام و نتایج پژوهش"

 

18 ارديبهشت 1400
عدم دسترسی موقت به پایگاه‌های ESI و Up to Dateو ISI و JCR

 

5 ارديبهشت 1400
وبینار "ارزشیابی اثرات پژوهش‌های سلامت"

 

18 فروردين 1400
وبینار مراکز همکاری سازمان جهانی بهداشت

 

18 فروردين 1400
کارگاههای آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

 
 << اخبار دی اخبار بهمن >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >