محسن زارعی


 

نام و نام خانوادگی: محسن زارعی

سمت : مدیر کتابخانه                                                                                                                       

نوع خدمت : رسمی

رشته تحصیلی : کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی:  M.zarei@bpums.ac.ir

 تلفن: 07733450069

سوابق تحصيلي و اجرايي


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >