کارگاه "شاخص‌های آلتمتریکس و دگرسنجه‌ها"

18 دی 1400

دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه "شاخص‌های آلتمتریکس و دگرسنجه‌ها" را از سلسله کارگاه‌های آشنایی با علم‌سنجی و ابزارهای آن برگزار می‌نماید.
مدرس: دکتر علی حمیدی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)
زمان: یکشنیه 19 دیماه 1400، ساعت 10 صبح
لینک ثبت‌نام و ورود به جلسه:

http://tabib.muq.ac.ir/accreditation/courses


*لازم به ذکر است بعد از اتمام هر جلسه گواهی شرکت در کارگاه را در سامانه طبیب (پروفایل شخصی سامانه خود) بعد از ارزیابی دوره دریافت نمائید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.