پایگاه


21 ارديبهشت 1401
دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی scopus برقرار شد.

 

18 ارديبهشت 1401
پایگاه اطلاعاتی Scopus تا اطلاع ثانوی قطع می‌باشد.

 

15 اسفند 1400
نمای جدید پایگاه اطلاعاتی Web of Science

 

15 اسفند 1400
دسترسی به همه بخشهای پایگاه اطلاعاتی Up to date امکانپذیر شد.

 

8 آذر 1400
وبینار "آشنایی با انواع جستجو و شیوه طراحی استراتژی جستجو و آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Proqest"

 

9 خرداد 1400
برقراری دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Up to Date

 

1 خرداد 1400
برقراری دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Web of Science

 

18 ارديبهشت 1400
عدم دسترسی موقت به پایگاه‌های ESI و Up to Dateو ISI و JCR

 

10 آذر 1399
دسترسی مستقيم به پایگاه اطلاعاتی PubMed برقرار شد

 

13 مهر 1399
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی scopus برقرار شد.

 

31 امرداد 1398
عدم دسترسی به پایگاههاي اطلاعاتي JCR و ESI

 

2 مهر 1397
عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Cochrane Library

 

18 شهريور 1397
عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی UpToDate

 

9 اسفند 1396
دسترسی به مجموعه Dentistry & Oral پایگاه اطلاعاتی Ebsco

 

27 آبان 1396
دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات JAMA

 

21 آبان 1396
دسترسی آزمایشی به مجموعه Cambridge University Press

 

20 آبان 1396
دسترسی آزمایشی به مجموعه Pathway Studio

 

25 شهريور 1396
دسترسی مجله Nejm

 

3 تير 1396
دسترسی موقت به پایگاه اطلاعاتی Ovid

 
 
 
< >