Proquest

1397/7/14 0:0

 

معرفی اجمالی پایگاه:
 Proquest مجموعه ای از پایگاه های اطلاعاتي است که شامل پایان نامه ها، سخنرانی ها، مقالات نشریات علمي وگزارشها مي باشد در واقع یک سرویس الکترونیکي بهم پیوسته از انتشارات مختلف است. این مجموعه اطلاعاتی از ناشران مختلف از قبیل  و Oxford, Springer, Emerald, CRCPress  و ...را جمع آوری کرده و امکان دسترسي به متن کامل مقالات و پایان نامه ها را برای محققین فراهم مي‌کند.
یکي از مهم ترین و اساسي ترین پایگاههای اطلاعااتي موجود در پایگاه اطلاعاتی ProQuest  مي‌باشد که بیش از 3میلیون پایان نامه را از 770موسسه آکادمیک و دانشگاهي در جهان پوشش مي دهد.
پوشش موضوعی :
  •       بازرگانی و مدیریت : حسابداری ، مالی، امور بانکی،تجارت آسیا،روزنامه ها،پایان نامه ها و تحقیقات کتابخانه ای.
  •       علوم انسانی : اجتماعی و آموزشی،آموزش فنی،عمومی،مذهبی و علوم اجتماعی.
  •       تکنولوژی و علوم کامپیوتر: برق و مخابرات، پزشکی بهداشتی ،بهداشت و داروسازی.    
روشهای جستجو در این پایگاه اطلاعاتی عبارتند از :
Publications, Browse, Advanced, Basic


تاریخ بروز رسانی:   25 مهر 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >