فهرست كارگاه‌هاي آموزشي 1397

                                                                                            
                                                                        

1397/4/11 0:0

        فهرست كارگاه‌هاي برگزارشده ويژه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي

عنوان كارگاه

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

مدرس و رزومه

محتواي آموزشي

برنامه كارگاه

ليست شركت‌كنندگان

 

آشنايي بانرم افزار STATA

20/2/97 سالن كنفرانس پرديس

 

   
متاآناليز

23/3/97

سالن كنفرانس پرديس

     

داوري طرح‌هاي تحقيقاتي 

20/4/97 سالن كنفرانس پرديس        

آشنايي با شاخص‌هاي علم سنجي

18/7/97 كميته تحقيقات دانشجويي        

آشنايي با نرم‌افزارهاي ديجيتال‌سازي

18/7/97  كميته تحقيقات دانشجويي        
آموزش نرم افزار Endnote 19/10/97 كميته تحقيقات دانشجويي        
آموزش پایگاه medline- up to date clinical key 25/10/97  كميته تحقيقات دانشجويي        

آموزش پایگاه web of science-  scopus

9/11/97  كميته تحقيقات دانشجويي        

        فهرست كارگاه‌هاي برگزارشده كتابخانه مركزي ويژه دانشجويان

عنوان كارگاه

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

مدرس و رزومه

محتواي آموزشي

برنامه كارگاه

ليست شركت‌كنندگان

 

كارگاه علم‌سنجي

17/2/97 سالن انديشه  

   
آشنايي با پايگاه اطلاعاتي scopus

7/3/97

سالن كنفرانس كتابخانه

       

ثبت شناسه و ايجاد پروفايل در اركيد(orc) 

22/8/97 سالن كنفرانس كتابخانه        

آشنايي با نرم افزار كتابخانه (رشته پرتوشناسي)

20/8/97 سالن كنفرانس كتابخانه        

آشنايي با نرم‌افزار كتابخانه(رشته بهداشت محيط)

21/8/97 سالن كنفرانس كتابخانه        
                             
   

تاریخ بروز رسانی:   10 بهمن 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >