آخرين اخبار

16 دی 1398
کارگاه آموزشی Science Direce ویژه دانشجویان کتابداری برگزار شد

 

1 دی 1398
کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی web of science ویژه دانشجویان کتابداری برگزار شد

 

24 آذر 1398
کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی clinical Key ویژه دانشجویان کتابداری برگزار شد

 

24 آذر 1398
کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی proquest ویژه دانشجویان کتابداری برگزار شد

 

20 آذر 1398
کارگاه آموزشی " آشنایی با نرم افزارهای مدیریت منابع مندلی" برگزار شد

 

19 آذر 1398
کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی Up to Date ویژه دانشجویان کتابداری برگزار شد

 

13 آذر 1398
دوره آموزشی کتابدار بالینی و پژوهشی برگزار شد

 

19 آبان 1398
عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتي Clinical Key

 

8 آبان 1398
دسترسی به ویرایش نهم سال 2020 کتاب Miller's Anesthesia از طریق سامانه منبع یاب و ناشر Clinical Key

 

22 مهر 1398
دسترسي مجدد به مجموعه web of science- JCR - ESI

 

16 مهر 1398
عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی (Web Of Science (ISI

 

16 مهر 1398
دسترسي مجدد به پايگاه اطلاعاتي Up To Date

 

20 شهريور 1398
كارگاه جستجوي پيشرفته در پايگاه هاي اطلاعاتي (scopus)

 

17 شهريور 1398
كارگاه جستجوي پيشرفته در پايگاه هاي اطلاعاتي (web of science)

 

31 امرداد 1398
عدم دسترسی به پایگاههاي اطلاعاتي JCR و ESI


 

30 تير 1398
دسترسي مجدد به پايگاه اطلاعاتي (Web Of Science (IS

 

29 تير 1398
عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی (Web Of Science (ISI

 

5 تير 1398
دسترسي به كتابهاي سال 2020 ناشر Clinical Key از طريق سامانه منبع ياب

 

7 ارديبهشت 1398
كارگاه ايجاد پروفايل علمي در اركيد(Orc) و گوگل اسكالر

 

24 فروردين 1398
كارگاه آشنايي با سامانه هاي نوپا

 
 << اخبار دی اخبار بهمن >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >