دوره آموزشی کتابدار بالینی و پژوهشی برگزار شد

13 آذر 1398
دوره حضوری با عنوان " کتابدار پژوهشی و بالینی " در روز چهارشنبه 13/8/98 درمحل کمیته تحقیقات دانشجویی واقع در معاونت تحقیقات برگزار می گردد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.