کارگاه های آموزشی

1396/3/24 0:0

فهرست كارگاه‌هاي توانمندسازی كتابداران 1396   

 فهرست كارگاه‌هاي توانمندسازی دانشجويان1396

فهرست كارگاه‌هاي توانمندسازی كتابداران 1397 

فهرست كارگاه‌هاي توانمندسازی دانشجويان1397  

 

کلمات کلیدی:
کارگاه.های.آموزشی    
تعداد بازدید:   ۲۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >